Technical Support (Email: support@bangkokguide.co.th)
โปรดอ่านคู่มือและคำอธิบายก่อนการติดตั้งโปรแกรม -> คู่มือและคำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ (Download)
ถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer Quick Support
สำหรับผู้ที่ใช้ Windows Vista และ Windows 7 หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้ทำดังนี้
 1. 1. คลิกขวา (Right Click) ที่ไอคอน ShortCut ของโปรแกรมแผนที่บนหน้า Desktop แล้วเลือกเมนู Property
 2. 2. ไปที่ Tab -> Compatibility -> Compatibility Mode ให้เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Run this program in compatibility mode for "Windows XP SP2"
 3. 3. ให้เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Run this program as Administrator
 4. 4. กดปุ่ม OK
การลงโปรแกรมแผนที่ ต้องใช้ Login เป็น Administrator หรือ Power User เท่านั้น
ข้อควรระวังในการใช้ Software แผนที่
 1. 1. การ Flash BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่
 2. 2. การย้าย HDD ที่ลงโปรแกรมไปต่อกับเครื่องอื่น จะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่
 3. 3. การ Format HDD จะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่
 4. 4. การทำ System Restore ของ Windows จะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่
 5. 5. การลงระบบปฎิบัติการใหม่ อาจจะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่
 6. 6. การติดไวรัส หรือ ใช้โปรแกรมจำพวก Norton GoBack หรือ Clean Sweep อาจจะทำให้โปรแกรมถามหา License Key ใหม่ ให้ท่านระมัดระวังในการใช้งานโปรแกรม Utility เหล่านี้ด้วยครับ

ในกรณี Windows ที่มีการตั้ง Admin/User Account ไว้ ให้ดูวิธีติดตั้งโปรแกรม ดังต่อไปนี้ (click here)
การตั้งค่าสิทธิผู้ใช้ User Permission เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมแผนที่ได้ ในกรณีที่มีการจำกัดสิทธิของ User โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 1. 1. ต้องตั้งค่า Permission ให้ User สามารถ อ่าน/เขียน (full access) ไฟล์ C:\Pdoxusrs.net ได้ หรือ ไปที่ Control Panel | BDE Administrator แล้วตั้งค่าตามรูป (click)
 2. 2. ต้องตั้งค่า Permission ให้ User สามารถ อ่าน/เขียน (full access) ทั้งโฟล์เดอร์ C:\Key-base ได้ (กรณีติดตั้งโปรแกรมในไดร์ฟ C)
 3. 3. ต้องตั้งค่า Permission ให้ User สามารถ อ่าน/เขียน (full access) ทั้งโฟล์เดอร์ของโปรแกรมได้ เช่น "C:\Program Files\Bangkok Guide\" (กรณีติดตั้งโปรแกรมในไดร์ฟ C)
 4. 4. หลังจากตั้งค่าตามข้อ 1-3 แล้ว ต้องรันโปรแกรมใน User acount ที่จะทำการใช้งานเท่านั้น จากนั้นจึงทำการลงทะเบียนกับเรา
ถ้าท่านประสบปัญหาใส่ Software License Key ไปแล้ว ใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง โปรแกรมถามหา Software License Key อีก เนื่องจากสาเหตุมาจากปัญหาระบบ Prefetch ของตัว Window XP เอง ให้ท่านแก้ไขโดย download utility แก้ไข ดังนี้
https://www.commoncomputers.com/download/Windows-XP-Prefetch-Clean-And-Control.exe
หรือ Windows-XP-Prefetch-Clean-And-Control.exe

Windows Prefetch
Why do I need to re-register Map Software?

Windows creates a prefetch directory that is used to speed up access of certain programs. The drawback to prefetching is that XP will prefetch a program even if you use it only once or twice. XP will retain a copy of a portion of it in the Prefetch folder. From there, it will prefetch the program, taking resources from your workstation even though you may have no intention of ever using the program again. If you have enough unused or little-used items prefetching, over time your system and will actually run slower than if you never prefetched at all. This is especially evident on systems with limited resources.

With Map Software you are allowed to only have one copy per PC running and now you have two because of the extra one created in your prefetch folder. Because of this Map Software doesn't know which one to use or register. Below is a small program that will clean out your Prefetch Directory in Windows and over-all speed up your computer. We recommend that you also turn the prefetch feature off with this small utility and will cause no damage to you PC. After you install this small program and cleaned out your prefetch directory reboot your PC, start Map Software and then email us the new Software Registration ID.

You can solve the Map Software registration issue by downloading this simple program that will clean out your prefetch directory and then turn prefetching off.

Prefetch cleaning and control software download


สำหรับผู้ที่ใช้ McAfee Virus Scan นั้น ท่านต้อง Disable Options "Scan for new unknown viruses" ก่อน แล้วจึงค่อยลงโปรแกรมแผนที่ เนื่องจาก McAfee Virus Scan บางเวอร์ชั่นนั้นมีความผิดพลาด ใน อัลกอริทึม แบบ Heuristics Technic ทำให้มีความ sensitive มากเกินไปในการตรวจจับไวรัส ซึ่งทางเราไม่พบปัญหานี้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสยี่ห้ออื่นๆ
How to set McAfee Virus Scan? ดูวิธีในการตั้งค่า McAfee Virus Scan?

** สำหรับโปรแกรม E-MAP TWIN (Thailand+Bangkok) ถ้าไม่ต้องการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเดต คลิกที่นี่

According to McAfee's virus glossary, a heuristic analysis is defined as "behavior-based analysis of a computer program by antivirus software to identify a potential virus. Often heuristic scanning produces false alarms when a clean program behaves as a virus might."

 
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง (Common Trouble Shooting)
วิธีการตั้งค่าระบบภาษาไทย (Setting Thai Language on MS-Windows)
Electronic Map Information System (EMIS)
ลงโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM ไม่ได้ (Can not run setup.exe in CD-ROM)
Sometimes in an attempt to fix installation-related errors, you may have to update the engine that runs the installation itself.

Error message when you install or start an MS-DOS or 16-bit Windows-based program

If you try to start or install an MS-DOS-based or a 16-bit Windows-based program on your Windows XP-based computer, you may receive an error message that is similar to one of the following:

16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

Although you may be prompted to quit the program or ignore the error message, either selection makes the program quit.

CAUSE
This issue may occur if one or more of the following files are missing or damaged:
Config.nt
Autoexec.nt
Command.com

Please see http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767 for RESOLUTION

Or Download Fixed Patch ( Single image click here , Zip file click here )

Instruction Note : Extract 3 files (Config.nt,Autoexec.nt,Command.com) into "c:\windows\system32"

 
Copyright 2012 Bangkok Guide Technology (1986) Co.,Ltd. All Rights Reserved.