Program Error ขึ้นว่า Illegal Operation please contact the vender.... send report?
 • ให้ลอง Shutdown หรือ Restart เครื่องใหม่ก็จะเป็นปกติ

Program Error ขึ้นว่า "Program already run"
 • ให้ลองบู๊ตเครื่องใหม่ ถ้าไม่หายแสดงว่าไฟล์ระบบของ Windows เสียหาย ให้ทำการตรวจสอบไวรัส และทำการลง Windows ใหม่ให้สมบูรณ์
 • ** ถ้า Windows ไม่สมบูรณ์หรือติดไวรัส Program จะไม่ยอม run เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ไม่ให้ติดไวรัส

เราสามารถ Download ไฟล์ updated ฟังก์ชัน ใหม่ๆของโปรแกรม ได้จากที่ใด

ตอนเรียกโปรแกรมแล้วขึ้นภาพโลโก้ แล้วค้างนิ่งไปเฉยๆ
 • ในกรณีดังกล่าว หมายความว่า เกิดไฟดับ หรือ เครื่องแฮงก์ โดยที่ไม่ได้ปิดโปรแกรม ทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย วิธีแก้คือ

  1. ถ้าเป็น BG-MAP Viewer Version 1 ให้ลบโฟล์เดอร์ "C:\Program Files\Bangkok Guide\BG-MAP" ทิ้งลงถังขยะไปเลย แล้วลงโปรแกรมใหม่จากแผ่น CD-ROM (ไม่ต้องลง KeyDisk ใหม่เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน)

  2. ถ้าเป็น BG-MAP Viewer Version 2,3 ให้ใช้โปรแกรม RollBack.exe อยู่ตรง Start Menu | Programs | Bangkok Guide | BG-MAP Viewer เพื่อย้อนกลับไปยังฐานข้อมูลสำรองของวันที่ต้องการ โปรดดูวิธีใช้งานในคู่มือประกอบด้วยครับ ไฟล์คู่มือชื่อ "BG-MAP VIEWER Manual.pdf"

  ** ใน Version 2,3 นั้นมีฟังก์ชันสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหาย (สามารถขอ upgrade ได้ที่บริษัทโดยตรง)


โปรแกรมแผนที่ ขึ้นข้อความว่า "emap explorer.exe is damaged"
 • ข้อความ "emap explorer.exe is damaged" นั้นแสดงว่าเครื่องของท่านได้ติดไวรัสแล้วครับและไวรัสนั้นได้ทำลายหรือเกาะกินไฟล์ emap explorer.exe ทำให้ไม่สามารถรันได้ครับ โปรแกรมแผนที่ E-MAP EXPLORER มีระบบตรวจสอบตัวเองไม่ให้ติดไวรัส
  ถ้าไฟล์ไม่สมบูรณ์ถูกแก้ไขโดยไวรัส ก็จะขึ้นข้อความนี้ครับ ให้ลองใช้เครื่องมือ ที่ชื่อ System File Checker ตรวจสอบไฟล์ระบบดูได้ครับ ว่าไฟล์ระบบถูกไวรัสทำลายด้วยรึเปล่า
 
 
 
 
 
Copyright 2012 Bangkok Guide Technology (1986) Co.,Ltd. All Rights Reserved.