บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด
เราคือ ผู้สำรวจ จัดทำ และ ผลิตแผนที่ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายแผนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีข้อมูลแผนที่กรุงเทพฯ แผนที่ประเทศไทย และ แผนที่โลก ที่ครบถ้วน ทันสมัยและถูกต้องตามมาตราส่วน สำรวจจัดทำด้วยระบบ GPS ทั้งหมด ท่านสามารถนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน โดยเฉพาะด้านบริหาร การตลาด การจัดส่ง การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารใช้ประโยชน์ที่ดิน เก็งกำไร อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารต้นทุนการขนส่งสินค้าหรือติดตามการทำงานของเซลส์แมนด้วย ระบบบริหารต้นทุนและติดตามยานพาหนะ GPS Real-Time Vehicle Tracking, Map Services and Informations Center, Map Publisher, Ground Survey, Hardcopy & Map Software CD-ROM, GPS Technology, GPS Tracking, Fleet Management, AVLS Tracking & Navigation System Solution, รับทำสิ่งพิมพ์ จากไฟล์ MapInfo , AutoCAD Map, ArcInfo ทุกชนิด
 
บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด รับผลิต จัดทำ บอร์ดแผนที่ ติดห้องประชุม ทุกขนาด ทุกมาตราส่วน ใช้วัสดุไม้ เคลือบผิวหน้า แผนที่ ด้วยเรซิ่นเกรด AAA คุณสมบัติใสเหมือนกระจก สามารถนำ ปากกาไวท์บอร์ด เขียนลบได้ สามารถใช้แทน กระดานไวท์บอร์ด ได้ สามารถนำ หมุดแม่เหล็ก มาดูดติดได้ หรือนำเทปกาวมาติดชื่อ สาขา คู่แข่ง ฯลฯ เพื่อวางแผน การตลาดเชิงรุก ใน ห้องประชุม ได้ประโยชน์มากกว่ารูปภาพอื่นๆ ที่ใช้โชว์ในห้องประชุม หรือจะให้เป็นของขวัญที่มีคุณค่ากับบริษัทในเครือ-ลูกค้า ทำให้เกิดคุณค่าในสายตาผู้รับของขวัญ
 
 
 
Copyright 2012 Bangkok Guide Technology (1986) Co.,Ltd. All Rights Reserved.